Tiltaksanalyse for Nitelva - NIVA 2007

Tiltaksanalysen for Nitelva viser at en må gjennomføre en rekke tiltak for at vassdraget skal kunne oppnå ”god økologisk status”. Vassdraget må avlastes med 11,8 tonn fosfor for å nå de foreslåtte miljømål. Det er skissert aktuelle tiltak innen kommunalt avløp, landbruk og spredt bebyggelse. Hvis alle tiltakene gjennomføres vil en kunne nå miljømålene.

Tiltaksanalyse Nitelva - NIVA 2007

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no