Les tiltaksanalysen for Leira

Det er bestemt at Leiravassdraget skal inngå i Vannforvaltnings-forskriftens første planperiode, dvs. at vassdraget skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen 2015. I 2009 ble det utarbeidet en tiltaksanalyse som etter planen skal til politisk behandling i hver kommune. Tiltaksanalysen er utarbeidet i et hoveddokument og en kortversjon.

Tiltaksanalyse Leira

Tiltaksanalyse Leira - kortversjon

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no