Tiltak

Her kommer det mer informasjon etter hvert. Trykk på de enkelte vassdragene for mer spesifikk informasjon om tiltakene i hvert enkelt vassdrag.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no