Seminar om sandfang - 14. mars 2018

Den 14. mars 2018 arrangerte vannområdet (VO) et halvdagsseminar for driftsansatte i kommunene om sandfang.

Seminar om renseløsninger - 14. juni 2017

Den 14. juni 2017 arrangerte landbruksgruppa i Vannområde Leira-Nitelva et seminar om renseløsninger. Seminaret hadde fokus på fordrøyning og renseløsninger generelt, ikke bare i landbruket, og passet derfor for ulike faggrupper.