Vassdragene

"Vassdragene" er vannområdets eget informasjonsskriv, og kommer ut to ganger i året - før sommer og før jul.

Tanken med informasjonsskrivet er å informere om alt det som skjer i vannområdet og i de 12 kommunene som omhandler vannkvalitet. Det aller første eksemplaret kom ut i desember 2017.

For å motta "Vassdragene" direkte på e-post, ta kontakt med daglig leder på lingust(at)skedsmo.kommune.no