Anbefalte lenker

Vannportalen gir deg mulighet til å følge med i myndighetenes arbeid med helhetlig vannforvaltning.
Her kan du finne informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskriften om rammer for vannforvaltningen i Norge, og annet arbeid knyttet til EU sitt vannrammedirektiv. 

Vannportalen

  

Veiledere til bruk i arbeidet med vanndirektivet
Disse veilederne skal bidra til å lette arbeidet for regionale myndigheter og sikre at arbeidet blir gjort på en ensartet måte.

Veiledere til vanndirektivet

 

Inndeling av nedbørfelter
Her har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) laget en side som blant annet viser inndelingen av nedbørfelter i Norge. Vannområdene er definert etter disse nedbørfeltene.

Vann-nett

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no