Kartlegging av ørretens hemmelige liv i Leira

alt

Studentene Erik Friele Lie og Thomas Sørensen i gang med el-fiske sammen med professor Thrond Haugen.

Foto: Svein Hetland

Sommeren 2012 ble det gjennomført kartlegging av livshistorien til ørret i Leira.

Kartleggingen var del av et samarbeidsprosjekt med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) på Ås.

EU krevet bedre norsk vann

Nesten åtte år etter at EU vedtok det såkalte vanndirektivet, innlemmes direktivet nå formelt i EØS-avtalen og blir dermed retningsgivende også for Norges vannforvaltning.
Les mer fra Romerikes Blad 13-05-2008.

Derfor satses det på vannovervåking

Norge henger etter EU i vannovervåking

Dårlig kvalitet på drikkevann fra springen, dårlig vedlikehold av vann- og avløpsrør, mangelfull rensing i mange vannverk og forurensede vassdrag gjør samlet sett at Norge fortjener denne karakteristikken.
Les fra Romerikes Blad 30-05-2007.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no