Leira er viktig for elvemuslingen

Rapport om elvemusling i Leira er tilgjengelig.

En rapport om elvemuslingen i Leiravassdraget er ferdigstilt i 2011. Hovedkonklusjonen i rapporten er at Leira har en betydelig populasjon av elvemusling i en region hvor statusen generelt sett er svak, for øyeblikket den nest største forekomsten etter Sørkedalselva i Oslo.

Elvemuslingsrapport Leira

 

 

Informasjon om Leira

Leira har sitt utspring på Romeriksåsene. Elva renner med klart vann gjennom fjell- og skogsterreng helt til den kommer inn i leirområdene ved Vålaugmoen i Nannestad. Der skifter den farge mot grått. Herfra og nedover er landskapet bygget opp av ishavsavsetninger, det vil si grus, sand, silt og leire.
Her kan du finne mer informasjon om Leira.
 

Fakta-ark om Leira fra 2004

Leira, opplevelsesmuligheter og utfordringer, fra 2002
Denne brosjyren viser bredden i rekreasjonskvaliteter og arbeidet med vannbruksplanlegging.

 

 

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no