Fakta

Her kommer det mer informasjon etter hvert. Trykk på de vassdragene for spesifikk informasjon om hvert enkelt vassdrag.

Vannkvalitet angår oss alle

Vi kjenner alle gleden over å ferdes ved vann og langs vassdrag. Det er ikke noen selvfølge å få oppleve frisk og ren natur.
 
For å lykkes i arbeidet med å sikre vannkvaliteten i innsjøer, elver og bekker må vi samordne mange involverte. Dette er en krevende oppgave som vi er pålagt å løse. Vi har forpliktet oss til å sikre god vannkvalitet i løpet av en periode. Dette gjelder både å ivareta eksisterende gode kvaliteter og å forbedre oss der vannet i dag ikke holder mål.

© 2018 Vannområde Leira - Nitelva - Sekretariatet, Skedsmo kommune v/ Prosjektleder Line Gustavsen. Tlf. 66 93 83 06 - lingust@skedsmo.kommune.no